Skip to main content

Dobrodošli!

Izaberite Vašu avanturu:

Petrovaradinska Tvrđava virtuelna tura

Jedinstvena i prva 3D virtuelna tura kroz vekove Petrovaradinske tvrđave.

ArtTisza

Najvažniji cilj ArtTisza projekta je poboljšanje turističke ponude stvaranjem novih turitičkih proizvoda koji se usredsređuju na povezivanje kulturnog nasleđa sa savremenom umetnošću.

CulHuSrbTour

Projekat CulHuSrbTour ima za cilj razvoj nove turističke trase i uspostavljanje nove prekogranične veze.

CulHuSrbTour

O projektu

Projekat  „Savremena i tradicionalna kulturno-turistička ruta” (CULHUSRBTOUR), u okviru Interreg – IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, ima za cilj razvoj nove turističke trase i uspostavljanje nove prekogranične veze. 

Kulturno–turistička prekogranična saradnja CULHUSRBTOUR nastala je kao saradnja između EXIT fondacije, koja na ovaj način nastavlja misiju širenja zajedništva u regionu, i Nacionalog parka baštine u Opustaseru, u Mađarskoj.

Partneri su u roku od godinu i po dana, koliko projekat traje, organizovali četiri turistička događaja, koji uključuju muziku, vizuelnu umetnost, slikarstvo i fotografiju, zajedničke umetničke sastanke, radionice i studijska putovanja u obe partnerske zemlje, namenjena pre svega mladima.

Rezultati saradnje su i jedinstvene 3D ture kroz Petrovaradinsku tvrđavu i Nacionalog parka baštine u Opustaseru. Putem njih su na zanimljiv i interaktivan način predstavljene istorijske priče i legende o znamenitostima obe lokacije.

Doprinos CULHUSRBTOUR projekta razvijanju prekogranične saradnje jeste i dokument studija o novoj kulturno-turističkoj ruti između Novog Sada i Opustasera.